The feminine line of: Ibn RabdanChange the number of displayed generations: [1] [2] 3
If you want to see more generations you have to be logged in

Ibn Rabdan    
1917
Bint Bint Dalal II  
1926
Hind    
1929
Fasiha    
1937
Rouda  
1944
Yosreia    
1943
Farasha / Frashah    
1951
Shahrzada    
1955
Mohga / Mohgah    
1956
Bint Yosreia  
1959
Layla    
1929
Komeira  
1937
Kamar    
1953
Bint Bint Durra    
1930
Fadurra    
1935
Fay Dalla    
1939
Maaroufa    
1931
Fa El Maar  
1937
Fay-Negma    
1938
Nedgnama  
1942
Fay Roufa    
1939
Roumana    
1946
Biroufa    
1948
Fad Roufa  
1953
Kamama    
1944
Maarou    
1948
Maar-Ree    
1957
El Maar    
1949
Maarqada    
1963
Aaroufa    
1952
Fada    
1956
Maarifah    
1958
Bint Aaroufa    
1961
Roufina    
1965
Bahrou    
1970
Bint Maaroufa    
1953
Serroufa    
1957
Bah Roufa    
1961
Badia  
1934
Samira    
1935
Zaafarana    
1946
El Ameera    
1952
Ansata Bint Zaafarana    
1958
Ragia    
1938
Halima    
1944
Moheba / Moheba I / Mohebba    
1951
Salwa    
1939
Lateefa    
1945
Kareman  
1962
Sehr    
1948
Souhair    
1954
 
polski english