Event details

 
Name: III Mistrzostwa Małopolski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Type: National competition
Place, organizer: Regietów, SKH Gładyszów
Start date: 2015-10-03
End date: 2015-10-03

List of horses


Harness racing
 
Horse [father mother] Driver Position Notes 
Ousor Darvas [Ousor Eger - Polan Zafir ]Gabor Jona (Węgry) powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ]
Lont [Promień - Lawina ]Chruszcz Władysław II powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Pin [Promień - Parada ]
Farys [Sonet - Fikcja ]Łukasik Antoni III powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Wardar [Piaf - Wiosna ]
Janczar [Sonet - Janulka ]Zygadło Tadeusz IV powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Bajus [Sonet - Bogini ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Generał [Piaf - Grażda ]
Hroby Domeny / Rudi [Grad / Hroby Grad - Ousor Diana ]Boros Krisztian (Węgry) VI powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Prislop Zefir [Prislop (Prislop IX-90) - Ousor Borcsa ]
Lawina [Rewir - Lawa ]Chruszcz Władysław VII powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Scylla [Promień - Sewilla ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Woźnica Bartłomiej VIII powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Bajka [Piaf - Bircza ]Woźnica Bartłomiej IX powożenie pary - ujeżdżenie - konie małe 
Liryda-O [Ważniak - Lira ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Woźnica Bartłomiej powożenie pary - kegle - konie małe 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Farys [Sonet - Fikcja ]Łukasik Antoni II powożenie pary - kegle - konie małe 
Wardar [Piaf - Wiosna ]
Janczar [Sonet - Janulka ]Zygadło Tadeusz III powożenie pary - kegle - konie małe 
Bajus [Sonet - Bogini ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz IV powożenie pary - kegle - konie małe 
Generał [Piaf - Grażda ]
Bajka [Piaf - Bircza ]Woźnica Bartłomiej powożenie pary - kegle - konie małe 
Liryda-O [Ważniak - Lira ]
Lont [Promień - Lawina ]Chruszcz Władysław VI powożenie pary - kegle - konie małe 
Pin [Promień - Parada ]
Ousor Darvas [Ousor Eger - Polan Zafir ]Gabor Jona (Węgry) VII powożenie pary - kegle - konie małe 
Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ]
Lawina [Rewir - Lawa ]Chruszcz Władysław VIII powożenie pary - kegle - konie małe 
Scylla [Promień - Sewilla ]
Hroby Domeny / Rudi [Grad / Hroby Grad - Ousor Diana ]Boros Krisztian (Węgry) IX powożenie pary - kegle - konie małe 
Prislop Zefir [Prislop (Prislop IX-90) - Ousor Borcsa ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Woźnica Bartłomiej powożenie pary - maraton - konie małe 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Farys [Sonet - Fikcja ]Łukasik Antoni II powożenie pary - maraton - konie małe 
Wardar [Piaf - Wiosna ]
Janczar [Sonet - Janulka ]Zygadło Tadeusz III powożenie pary - maraton - konie małe 
Bajus [Sonet - Bogini ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz IV powożenie pary - maraton - konie małe 
Generał [Piaf - Grażda ]
Bajka [Piaf - Bircza ]Woźnica Bartłomiej powożenie pary - maraton - konie małe 
Liryda-O [Ważniak - Lira ]
Lont [Promień - Lawina ]Chruszcz Władysław VI powożenie pary - maraton - konie małe 
Pin [Promień - Parada ]
Ousor Darvas [Ousor Eger - Polan Zafir ]Gabor Jona (Węgry) VII powożenie pary - maraton - konie małe 
Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ]
Hroby Domeny / Rudi [Grad / Hroby Grad - Ousor Diana ]Boros Krisztian (Węgry) VIII powożenie pary - maraton - konie małe 
Prislop Zefir [Prislop (Prislop IX-90) - Ousor Borcsa ]
Lawina [Rewir - Lawa ]Chruszcz Władysław IX powożenie pary - maraton - konie małe 
Scylla [Promień - Sewilla ]
Farys [Sonet - Fikcja ]Łukasik Antoni powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Wardar [Piaf - Wiosna ]
Ousor Darvas [Ousor Eger - Polan Zafir ]Gabor Jona (Węgry) II powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ]
Lont [Promień - Lawina ]Chruszcz Władysław III powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Pin [Promień - Parada ]
Janczar [Sonet - Janulka ]Zygadło Tadeusz IV powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Bajus [Sonet - Bogini ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Generał [Piaf - Grażda ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Woźnica Bartłomiej VI powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Hroby Domeny / Rudi [Grad / Hroby Grad - Ousor Diana ]Boros Krisztian (Węgry) VII powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Prislop Zefir [Prislop (Prislop IX-90) - Ousor Borcsa ]
Bajka [Piaf - Bircza ]Woźnica Bartłomiej VIII powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Liryda-O [Ważniak - Lira ]
Lawina [Rewir - Lawa ]Chruszcz Władysław IX powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie małe 
Scylla [Promień - Sewilla ]
Szoger [Unknown - Unknown ]Gąsienica Sieczka Maciej powożenie pary - ujeżdżenie - konie duże 
Madras [Unknown - Unknown ]
Ignac [Unknown - Unknown ]Baraniak Kubow Maciej II powożenie pary - ujeżdżenie - konie duże 
Lutek [Aron I - Lameta ]
Regent [Unknown - Unknown ]Ścisłowicz Wojciech III powożenie pary - ujeżdżenie - konie duże 
Haber [Unknown - Unknown ]
Regent [Unknown - Unknown ]Ścisłowicz Wojciech powożenie pary - kegle - konie duże 
Haber [Unknown - Unknown ]
Lutek [Aron I - Lameta ]Baraniak Kubow Maciej II powożenie pary - kegle - konie duże 
Ignac [Unknown - Unknown ]
Szoger [Unknown - Unknown ]Gąsienica Sieczka Maciej III powożenie pary - kegle - konie duże 
Madras [Unknown - Unknown ]
Regent [Unknown - Unknown ]Ścisłowicz Wojciech powożenie pary - maraton - konie duże 
Haber [Unknown - Unknown ]
Ignac [Unknown - Unknown ]Baraniak Kubow Maciej II powożenie pary - maraton - konie duże 
Lutek [Aron I - Lameta ]
Szoger [Unknown - Unknown ]Gąsienica Sieczka Maciej eliminacja powożenie pary - maraton - konie duże 
Madras [Unknown - Unknown ]
Regent [Unknown - Unknown ]Ścisłowicz Wojciech powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie duże 
Haber [Unknown - Unknown ]
Ignac [Unknown - Unknown ]Baraniak Kubow Maciej II powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie duże 
Lutek [Aron I - Lameta ]
Szoger [Unknown - Unknown ]Gąsienica Sieczka Maciej eliminacja powożenie pary - klasyfikacja ogólna - konie duże 
Madras [Unknown - Unknown ]
 
polski english