Cavaliada Warszawa 2017 - ponad 200 koni na starcie!

2017-02-20

 

 Ponad 200 koni już wkrótce pojawi się na warszawskiej hali Torwar, gdzie od czwartku do niedzieli (23-26.02.2017) będą się odbywać się międzynarodowe zawody jeździeckie - Cavaliada Warszawa 2017. Przez cztery dni w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej wystąpią zawodnicy skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia oraz WKKW. 

czytaj dalej »

Konferencja programowa dotycząca stanu hodowli koni rasy małopolskiej

2017-02-12

 

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res pzhkm@o2.pl , w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne. 

czytaj dalej »

Pomocna grupa dla hodowców!

2017-02-09

 

Sezon wyźrebień rozpoczął się na dobre. Niestety nie zawsze poród kończy się szczęśliwie. Gdy klacz osieroci źrebię często sam hodowca nie jest w stanie go odchować. Na szczęście w dobie mediów społecznościowych obieg informacji jest znacznie łatwiejszy - co daje realną szansę na znalezienie takiej sierotce zastępczej mamy.  

czytaj dalej »

Cavaliada Lublin 2017 - świetny początek polskich koni!

2017-02-02

 

Dziś ruszyła Cavaliada Lublin. W pierwszych trzech konkursach, rozgrywanych w ramach międzynarodowych zawodów skokowych CSI2* świetnie spisały się polskie konie. Najlepsze wyniki koni wyhodowanych w Polsce podajemy poniżej: 

czytaj dalej »

Cavaliada Lublin 2017 - ponad 250 koni na starcie!

2017-01-28

 

W najbliższy czwartek, 2 lutego rozpocznie się Cavaliada Lublin - drugi etap popularnego cyklu międzynarodowych zawodów jeździeckich - Cavaliada Tour 2016/2017. Przez cztery dni na arenie wystapią zawodnicy aż czterech konkurencji - skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia i WKKW.

czytaj dalej »

[ 1 ] [2] [3] <<...>> [229]
 
polski english