Zmiany w programach hodowlanych polskich ras!

2017-03-28

 

Ważna informacja dla polskich hodowców. W 2017 roku wprowadzono zmiany do programów hodowlanych rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.

czytaj dalej »

CSI3* Braunschweig - spektakularny sukces Okarino!

2017-03-20

 

W dniach od 17 do 19 marca w Braunschweigu (Niemcy) rozgrywano międzynarodowe zawody skokowe CSI3*. Świetnie zaprezentował się w nich wyhodowany w Polsce Okarino (Pavarotti van de Helle - Obella/Cassini II)

czytaj dalej »

1987-2017 Loretta

2017-03-17

W wieku 30 lat padła Loretta (Ramino - Lassie/Welt As), hod. Reinhold Harder jedna z najlepszych klaczy hodowlanych w historii ujeżdżenia, matka m.in. wybitnych repreoduktorów Sandro Hit (po Sandro Song) i Diamond Hit (Don Schufro). Co ciekawe jej czwarta matka urodziła się w Polsce i pochodziła po racocokim ogierze Barabasz. 


Atrakcyjna oferta dla wielkopolskich hodowców!

2017-03-16

Bardzo korzystną umowę zawarł pod koniec lutego Związek Hodowców Koni Wielkopolskich. Na mocy porozumienia ze słynną, niemiecką stacją ogierów Hengstation Beerbaum hodowcy uzyskają dostęp do świeżego nasienia wybranych ogierów (lista poniżej) w cenie 467,29 euro (+ 8% VAT), gdzie regularna cena kształtuje się w przedziale 1000-2000 euro. 

czytaj dalej »

Ogiery – ocena bonitacyjna 20.03.2017, Bielice

2017-03-04

 

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­ny­ch prób użyt­ko­wo­ści mo­gą zo­stać pod­da­ne oce­nie bo­ni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (po­nie­dzia­łek) oko­ło go­dzi­ny 13:30. W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-​330 Gębice. 

czytaj dalej »

[1] [2] [ 3 ] [4] [5] <<...>> [232]
 
polski english