Event details

 
Name: Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Type: National competition
Place, organizer: Klikowa
Start date: 2016-06-12
End date: 2016-06-12

List of horses


Harness racing
 
Horse [father mother] Driver Position Notes 
Bajus [Sonet - Bogini ]Zygadło Tadeusz poworzenie pary - ujeżdżenie 
Janczar [Sonet - Janulka ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz II poworzenie pary - ujeżdżenie 
Generał [Piaf - Grażda ]
Lando-O [Ważniak - Lira ]Dąbkowski Rafał III poworzenie pary - ujeżdżenie 
Werona [Lando-O - Wibracja ]
Sedna [Piaf - S-Persetka ]Dobrzański Adam IV poworzenie pary - ujeżdżenie 
Lozanna [Piaf - Lawenda ]
Bystra [Piaf - Bircza ]Woźnica Agnieszka poworzenie pary - ujeżdżenie 
Bajka [Piaf - Bircza ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Stasiowski Stanisław VII poworzenie pary - ujeżdżenie 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz poworzenie pary - maraton 
Generał [Piaf - Grażda ]
Bystra [Piaf - Bircza ]Woźnica Agnieszka II poworzenie pary - maraton 
Bajka [Piaf - Bircza ]
Lando-O [Ważniak - Lira ]Dąbkowski Rafał III poworzenie pary - maraton 
Werona [Lando-O - Wibracja ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Stasiowski Stanisław IV poworzenie pary - maraton 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Generał [Piaf - Grażda ]Tełyczka Piotr VI poworzenie pary - maraton 
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]
Bajus [Sonet - Bogini ]Zygadło Tadeusz VII poworzenie pary - maraton 
Janczar [Sonet - Janulka ]
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]Michalak Janusz poworzenie pary - kegle 
Generał [Piaf - Grażda ]
Bajus [Sonet - Bogini ]Zygadło Tadeusz II poworzenie pary - kegle 
Janczar [Sonet - Janulka ]
Sedna [Piaf - S-Persetka ]Dobrzański Adam III poworzenie pary - kegle 
Lozanna [Piaf - Lawenda ]
Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ]Pelc Konrad IV poworzenie pary - kegle 
Azalia-W [Ousor VIII-50 - Astelia ]
Bystra [Piaf - Bircza ]Woźnica Agnieszka poworzenie pary - kegle 
Bajka [Piaf - Bircza ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Stasiowski Stanisław VII poworzenie pary - kegle 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
Generał [Piaf - Grażda ]Tełyczka Piotr IX poworzenie pary - kegle 
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]
Lando-O [Ważniak - Lira ]Dąbkowski Rafał poworzenie pary - kegle 
Werona [Lando-O - Wibracja ]
Generał [Piaf - Grażda ]Michalak Janusz poworzenie pary - klasyfikacja ogólna 
Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ]
Bystra [Piaf - Bircza ]Woźnica Agnieszka II poworzenie pary - klasyfikacja ogólna 
Bajka [Piaf - Bircza ]
Lando-O [Ważniak - Lira ]Dąbkowski Rafał III poworzenie pary - klasyfikacja ogólna 
Werona [Lando-O - Wibracja ]
Bajus [Sonet - Bogini ]Zygadło Tadeusz IV poworzenie pary - klasyfikacja ogólna 
Janczar [Sonet - Janulka ]
Wiwien [Waluch - Noris ]Stasiowski Stanisław poworzenie pary - klasyfikacja ogólna 
Wika [Waluch - Wisłoka ]
 
polski english