List of competitions and breeding results

 
Type:  
Year:
Rider:
Event:
Date Type Name Place, organizer
2016-12-06 BWierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Bielice 
2016-09-28÷29 BStacjonarna wierzchowa próba dzielności ogierów ZT Bielice 
2017-03-20÷05-18 BStacjonarna próba wierzchowa klaczy ZT Bielice 
2017-06-03÷09-19 BPróba dzielności ogierów trakeńskich ZT Bielice 
2018-09-10÷11 BPróba dzielności ogierów trakeńskich ZT Bielice 
2019-11-05÷06 BPróba dzielności ogierów niemieckich ZT Bielice 
2020-03-20÷05-19 BStacjonarna próba wierzchowa klaczy ZT Bielice 
2010-06-07 BPróba dzielności klaczy ZT Bogusławice 
1998-12-09 BTest 100 dniowy ZT Bogusławice 
1999-11-25 BTest 100 dniowy wierzchowy ZT Bogusławice 
2000-11-28 BTest 100 dniowy wierzchowy ZT Bogusławice 
2015-06-02 BStacjonarna próba wierzchowa klaczy szlachetnych ZT Bogusławice 
1987-08-13 BStacjonarna próba wierzchowa ZT Bonin 
2016-11-04 BWierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Doruchów 
2017-02-28÷04-28 BStacjonarna próba wierzchowa klaczy ZT Doruchów 
2017-09-12÷11-10 BStacjonarna próba wierzchowa klaczy ZT Doruchów 
2015-09-04÷05 BStacjonarna zaprzęgowa próba dzielności klaczy ZT Klikowa 
2017-05-15÷16 BStacjonarna próba zaprzęgowa klaczy ZT Klikowa 
2017-08-22÷10-21 BStacjonarna próba zaprzęgowa klaczy ZT Klikowa 
2018-03-13÷05-12 BStacjonarna próba zaprzęgowa klaczy ras szlachetnych ZT Klikowa 
Legend:
N - National competitions
I - International competitions
B - Breeding results

[1] <<...>> [207] [208] [ 209 ] [210] [211] <<...>> [214]
 
polski english