Regulamin ogłoszeń

 
JEŚLI SKASUJESZ WŁASNE OGŁOSZENIE:

- I ZAMIEŚCISZ JA PONOWNIE W CIĄGU KILKU DNI, ABY POJAWIŁO SIĘ NA POCZĄTKU LISTY KONI NA SPRZEDAŻ -

TO LICZ SIĘ Z TYM, ŻE NOWO DODANE OGŁOSZENIE NIE ZOSTANIE OPUBLIKOWANE.
Postanowienia ogólne:
 • Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy  mogą korzystać zamieszczać ogłoszenia w serwisie bazakoni.pl 
 • Zamieszczając ogłoszenie, akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu.

Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń:
 • Ogłoszenia zamieszcza się poprzez formularz dostępny tutaj...
 • Szczegółowa instrukcja zamieszczania ogłoszeń znajduje się tutaj...
 • Publikacja ogłoszenia następuje po akceptacji przez administratora.
 • O akceptacji / odrzuceniu ogłoszenia użytkownik zostanie poinformowany.
 • Ogłoszenia są przeznaczone dla osób prywatnych, firmy chcą zamieścić reklamę prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@bazakoni.pl

Treść ogłoszeń:
 • Każde ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego konia / przedmiotu / oferty.
 • Każde ogłoszenie musi być zamieszczone we właściwej kategorii, stosownie do treści.
 • Każde ogłoszenie dotyczące konia musi zawierać zdjęcie.
 • Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi, obowiązującymi w Polsce.
 • Zabronione jest ogłoszeń  towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie dotyczących oferty.
 • Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń  i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www.
 • Nie będą publikowane ogłoszenia, których treść / tytuł napisane są WIELKIMI LITERAMI, lub zawierają dużą ilość znaków interpunkcyjnych (np.: !!!!!!!!).
 • Nie będą publikowane ogłoszenia, których treść jest nie zgodna z profilem serwisu.
 • Ogłoszenia przeznaczone są dla osób prywatnych. Firmy zainteresowane reklamowaniem swoich produktów / usług proszone są o kontakt za pomocą formularza.

Kategorie ogłoszeń:
 • Sprzedam: - oferty sprzedaży koni
 • Wydzierżawię: - oferty dzierżawy koni
 • Stanówka: - oferty stanówki ogierami
 • Sprzedam pozostałe: - oferty sprzedaży sprzętu
 • Pensjonat: - oferta pensjonatu dla koni
 • Kowalstwo
 • Wakacje w siodle
 • Transport koni
 • Hodowla koni
 • Jazda konna
 • Praca
 • Szkolenie koni

Wpis podstawowy:
 • Wpis podstawowy jest bezpłatny.
 • Przedłużanie - opcje bezpłatne można przedłużać po 1 okresie rozliczeniowym, najwcześniej tydzień przed upływem ważności opcji;  (przykład jeśli aktywacja ogłoszenia jest darmowa i obejmuje okres np 180 dni, to można ją przedłużyć na kolejne 180 ale dopiero gdy z czasu obecnej aktywności pozostało mniej niż tydzień.

Opcje dodatkowe:
 • Płatne wg cennika, zależnie od okrsu na jaki dana opcja zostaje wykupiona.
 • Opcje płatne można przedłużać dowolnie.
 • W przypadku usunięcia ogłoszenia, nie będą zwracane koszty związane z niewykorzystaniem wykupionych opcji
 • Nie ma  możliwości przeniesienia niewykorzystanych opcji płatnych na inne ogłoszenie.
 • Wykupienie opcji dodatkowych, jest możliwe tylko na okres nie dłuższy niż ważność ogłoszenia.
 
Dane osobowe:
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik zamieszczający ogłoszenie - wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.
 • Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

Pozostałe:
 • Formularz kontaktowy ze sprzedawcą może być wykorzystany tylko i wyłącznie do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu ogłoszenia.
 • Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktowego do przesyłania reklam, spamu, treści nie dotyczących ogłoszenia.
 • Akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, że Użytkownik posiada wszelkie prawa do zdjęć dodanych do oferty, a wykorzystanie tych zdjęć nie narusza praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 • Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na publikacje zdjęć zamieszczonych przez użytkownika.
 • Użytkownik świadomy jest, że w przypadku usunięcia ogłoszenia dotyczącego konia (sprzedaż, dzierżawa, stanówka) dane konia oraz zdjęcia nie zostaną usunięte z bazy i wyraża na to zgodę zamieszczając ogłoszenie.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez ogłoszeniodawców, w tym również za rzetelność i prawdziwość treści ogłoszeń.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i zawartości serwisu; do rozbudowy i uzupełnienia funkcjonalności Serwisu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
 • Regulamin zamieszczania ogłoszeń obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 • Prezentowane w Serwisie Ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika właściciel serwisu może w trybie natychmiastowym usunąć materiały naruszające oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.
Last edited on: 2013-04-05 20:26:45 by administrator 
polski english