Back to the horse's file
Change the number of displayed generations: [1] [2] [3] 4
If you want to see more generations you have to be logged in

Genetics coefficients for "Irena"
Number of generations computed: 4
IC0.00000 (0.00000 %)
AVK100.00000
RC0.00000%
XX60.33%
OX31.67%

Family tree:
01234
Irena  
1979 
Sekwestr  
1967 
Saumur    
1958 
Aquino II    
1948 
Tornado    
1939 
Apulia  
1931 
Sorbona  
1952 
Sygnet    
1944 
Solina  
1942 
Sekwana  
1959 
Banio    
1951 
Witraż    
1938 
Bałałajka    
1941 
Sakwa    
1953 
Abu Afas    
1947 
Sabda    
1940 
Iława  
 
Jongleur    
1953 
Sayajirao    
1944 
Nearco    
1935 
Rosy Legend  
1931 
Turkish Tune  
1943 
Turkhan  
1937 
Madrigal  
1932 
Iłła  
1960 
Gaskończyk  
1946 
Wołyniak    
1932 
Echo (Węgierka)  
1933 
Iłłukszta    
1955 
Zbaraż  
1939 
Bogusławiczanka  
1948 


Blood contribution by ancestor:
Sekwestr50.00 %
Iława50.00 %
Saumur25.00 %
Sekwana25.00 %
Jongleur25.00 %
Iłła25.00 %
Aquino II12.50 %
Sorbona12.50 %
Banio12.50 %
Sakwa12.50 %
Sayajirao12.50 %
Turkish Tune12.50 %
Gaskończyk12.50 %
Iłłukszta12.50 %
Tornado6.25 %
Apulia6.25 %
Sygnet6.25 %
Solina6.25 %
Witraż6.25 %
Bałałajka6.25 %
Abu Afas6.25 %
Sabda6.25 %
Nearco6.25 %
Rosy Legend6.25 %
Turkhan6.25 %
Madrigal6.25 %
Wołyniak6.25 %
Echo (Węgierka)6.25 %
Zbaraż6.25 %
Bogusławiczanka6.25 %
 
polski english