The feminine line of: Cremer 136Change the number of displayed generations: [1] [2] 3
If you want to see more generations you have to be logged in

Cremer 136  
1923
Gonne  
1927
Gepke  
1927
Crema  
1929
Siebeltje  
1937
Esoca  
1945
Urkje  
1939
Annemie  
1942
Jinke  
1929
Obrina  
1934
Coma  
1944
Roozien  
1936
Merika  
1952
Jacobje  
1929
Nienke  
1933
Triona  
1938
Velswinda  
1939
Zuntera  
1941
Eyda  
1945
Liesbeth  
1951
Meintsje  
1952
Paulienke  
1935
Tuiltje  
1938
Vivida  
1939
Lolk  
1951
Beitsk  
1943
Heikje  
1948
Kora  
1930
Uballa  
1939
Klaudina  
1950
Klavervrouw    
1930
Rifke  
1936
Antje  
1942
Beitske  
1943
Feikje  
1946
Hilda  
1948
Mentha  
1952
Thali  
1938
Barber  
1943
Nienke fan 't Sud  
1953
Udolfa  
1939
Anna  
1943
Frou  
1946
Windekind  
1957
Adelheid  
1958
Eagappeltsje  
1960
Jaepkje  
1949
Nieske van 't Súd  
1953
Fijke  
1960
Morgengroet  
1932
Relfke  
1936
Carlina  
1944
Vuurwerk  
1939
Anora  
1942
Dolly  
1944
Garila  
1947
Netje  
1953
Topi  
1956
Wietske  
1940
Dieske  
1944
Edaria  
1945
Zierda  
1941
Eeldertsje  
1945
Nellie  
1932
Drieske  
1944
Leafwyn  
1951
Nusia  
1933
Agelina  
1942
Kollie  
1950
Osura  
1934
Tietje  
1938
Christien  
1944
Daska  
1994
Olfrieda  
1934
Tarpi  
1938
Bientsje  
1943
Ovelline  
1934
Wesselina  
1940
Japkje  
1949
Ijlbode  
1941
Freerkje  
1946
Gelbrich  
1947
Hilgonda  
1948
Maud  
1952
Oetskje  
1954
Cornelia  
1934
Zellinea  
1941
Effi  
1945
Pjut  
1935
Bella  
1943
Mindertsje  
1952
Poai  
1935
Ganda  
1947
Poppy  
1954
Corrie  
1959
 
polski english