The masculine line of: FlorentinaChange the number of displayed generations: [1] [2] 3
If you want to see more generations you have to be logged in

Florentina  
1979
Erbe    
1984
Esprit  
1990
Edelmann  
1995
Evento    
1995
Nefryt    
1998
Bevento  
1999
Bevet  
1999
Euro  
1999
Bułat    
1999
Sorento  
1999
Bavento    
1999
Aretino    
2000
Ento  
2000
Trybun  
2001
Tycjan    
2001
Boneto    
2001
Duriel    
2002
Laredo  
2002
Edykt    
2002
Chorwat    
2002
Elvis  
2003
Ramirez  
2003
Baron  
2003
Poker    
2004
Elevanto-S  
2005
Awanto-S    
2005
Omar  
2006
Kerwin  
2006
Klakier  
2006
Lando  
2006
P-Argon    
2006
Aramis    
2006
Lord  
2007
King  
2007
Tarot  
2007
Poltek  
2007
Kojo  
2007
Delicjusz    
2007
Rokan  
2008
Bosman    
2008
Don Vento  
2009
Milton  
2009
Petros  
2009
Nico    
2009
Pepton P  
2009
Avento    
2009
Milano  
2010
Malibu  
2010
Tores    
2010
Eldorado  
2012
Magnat    
2014
Rubin  
2014
Lady Killer-S    
2014
Bastion    
2015
Carino  
2016
Piccolo G  
2016
Zigolo G    
2016
Cymes  
2016
Crystal  
2017
Paradais G    
2017
Baron    
2017
Zeus G    
2018
Lego-G  
2018
Ludger    
2021
 
polski english