Back to the horse's file
Change the number of displayed generations: [1] [2] [3] 4
If you want to see more generations you have to be logged in

Genetics coefficients for "Prosnega"
Number of generations computed: 4
IC0.00000 (0.00000 %)
AVK100.00000
RC0.00000%
XX0.00%
OX100.00%

Family tree:
01234
Prosnega  
2012 
Kabsztad    
2006 
Poganin    
2001 
Laheeb    
1996 
Imperial Imdal    
1982 
AK Latifa  
1977 
Pohulanka    
1996 
Pepton    
1977 
Pestka    
1983 
Kwestura    
1995 
Monogramm    
1985 
Negatraz    
1971 
Monogramma    
1963 
Kwesta    
1986 
Pesennik    
1979 
Kabała    
1978 
Prosna    
2004 
Grafik    
1996 
Eukaliptus    
1974 
Bandos    
1964 
Eunice    
1959 
Gaskonia    
1987 
Probat    
1975 
Gizela    
1977 
Prudencja    
1997 
Emigrant    
1991 
Ararat    
1985 
Emigrantka    
1985 
Pergola    
1990 
Falsyfikat    
1984 
Plisa    
1982 


Blood contribution by ancestor:
Kabsztad50.00 %
Prosna50.00 %
Poganin25.00 %
Kwestura25.00 %
Grafik25.00 %
Prudencja25.00 %
Laheeb12.50 %
Pohulanka12.50 %
Monogramm12.50 %
Kwesta12.50 %
Eukaliptus12.50 %
Gaskonia12.50 %
Emigrant12.50 %
Pergola12.50 %
Imperial Imdal6.25 %
AK Latifa6.25 %
Pepton6.25 %
Pestka6.25 %
Negatraz6.25 %
Monogramma6.25 %
Pesennik6.25 %
Kabała6.25 %
Bandos6.25 %
Eunice6.25 %
Probat6.25 %
Gizela6.25 %
Ararat6.25 %
Emigrantka6.25 %
Falsyfikat6.25 %
Plisa6.25 %
 
polski english