Back to the horse's file
Change the number of displayed generations: [1] [2] [3] 4
If you want to see more generations you have to be logged in

Genetics coefficients for "Hun"
Number of generations computed: 4
IC0.00000 (0.00000 %)
AVK100.00000
RC0.00000%
XX24.27%
OX23.27%

Family tree:
01234
Hun  
1992 
Hiszpański Rytm    
1986 
Etat (218 Dahoman X)    
1973 
Dahoman IX    
1954 
Dahoman IV  
1935 
601 Shagya VII-2  
1942 
Etna  
1960 
Shagya X-32    
1951 
Elita  
1944 
Hiszpania  
1979 
Przetak    
1973 
Łoś  
1952 
Przelotna  
1962 
Hyrda  
1973 
Ułus    
1951 
Harna  
 
Harfa  
1987 
Hram  
1973 
Fanatyk    
1959 
Błyszcz    
1948 
Fantastka    
1954 
Hrydnia  
1964 
Cekwart  
1949 
Hrydynia  
1954 
Ilustracja    
1984 
Iluzjon  
1966 
Falhonet  
1952 
Ilerda  
1955 
Widułka  
 
Widłak  
1970 
 


Blood contribution by ancestor:
Hiszpański Rytm50.00 %
Harfa50.00 %
Etat (218 Dahoman X)25.00 %
Hiszpania25.00 %
Hram25.00 %
Ilustracja25.00 %
Dahoman IX12.50 %
Etna12.50 %
Przetak12.50 %
Hyrda12.50 %
Fanatyk12.50 %
Hrydnia12.50 %
Iluzjon12.50 %
Widułka12.50 %
Dahoman IV6.25 %
601 Shagya VII-26.25 %
Shagya X-326.25 %
Elita6.25 %
Łoś6.25 %
Przelotna6.25 %
Ułus6.25 %
Harna6.25 %
Błyszcz6.25 %
Fantastka6.25 %
Cekwart6.25 %
Hrydynia6.25 %
Falhonet6.25 %
Ilerda6.25 %
Widłak6.25 %
 
polski english