Współczynniki

 

IC - ang. inbreeding

Inbred to kojarzenie ze sobą osobników spokrewnionych. Jego celem jest utrwalenie w osobnikach cech pożądanych poprzez zwiększenie homozygotyczności. Im wyższy jest % inbredu, tym bliższe pokrewieństwo pomiędzy przodkami osobnika.

 

AVK (Ancestor Loss Coefficient)

AVK to współczynnik utraty przodków. Jest to wartość liczby przodków unikalnych (występujący w rodowodzie danego konia tylko raz) do całkowitej liczby przodków.

 

RC (Relationship coefficient)

RC to współczynnik pokrewieństwa. Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia identycznych genów u obydwu osobników.

 

Ostatnio edytowany: 2013-04-05 19:53:55 przez administrator 
polski english