Back to the horse's file
Change the number of displayed generations: [1] [2] [3] 4
If you want to see more generations you have to be logged in

Genetics coefficients for "Kaffa"
Number of generations computed: 4
IC0.02344 (2.34375 %)
AVK93.33333
RC4.68179%
XX24.68%
OX24.27%

IC contribution by ancestor:
            ♂ Fanatyk0.01562 ( 1.56250 %)
            ♂ Dahoman IX0.00781 ( 0.78125 %)

Family tree:
01234
Kaffa  
1998 
Hun  
1992 
Hiszpański Rytm    
1986 
Etat (218 Dahoman X)    
1973 
Dahoman IX    
1954
 
 
Etna  
1960 
Hiszpania  
1979 
Przetak    
1973 
Hyrda  
1973 
Harfa  
1987 
Hram  
1973 
Fanatyk    
1959
 
 
Hrydnia  
1964 
Ilustracja    
1984 
Iluzjon  
1966 
Widułka  
 
Klara  
1983 
Kliwer  
1973 
Fanatyk    
1959
 
 
Błyszcz    
1948 
Fantastka    
1954 
Kula  
1963 
Gaskończyk  
1946 
Kulina  
1956 
Chryza  
1979 
Chryzotyl    
1970 
Dahoman IX    
1954
 
 
Chryzeida  
1961 
Damara  
 
Damil  
1955 
Sasanka  
 


Blood contribution by ancestor:
Hun50.00 %
Klara50.00 %
Hiszpański Rytm25.00 %
Harfa25.00 %
Kliwer25.00 %
Chryza25.00 %
Etat (218 Dahoman X)12.50 %
Hiszpania12.50 %
Hram12.50 %
Ilustracja12.50 %
Fanatyk18.75 %
Kula12.50 %
Chryzotyl12.50 %
Damara12.50 %
Dahoman IX12.50 %
Etna6.25 %
Przetak6.25 %
Hyrda6.25 %
Hrydnia6.25 %
Iluzjon6.25 %
Widułka6.25 %
Błyszcz6.25 %
Fantastka6.25 %
Gaskończyk6.25 %
Kulina6.25 %
Chryzeida6.25 %
Damil6.25 %
Sasanka6.25 %




 
polski english